فیلم؛تمرینات استقلالی ها |99/07/20

دانلود ویدیو

تمرینات استقلالی ها زیر نظر محمود فکری تمرینات اختصاصی گلرهای استقلال تمرینات اختصاصی وریا غفوری در حاشیه تمرین امروز استقلال