روز اولی که صحبت از حضور محمود فکری در استقلال شد، خبر رسید که باشگاه نساجی 4 میلیارد تومان برای رضایتنامه او درخواست کرده است. بعد هم که قرار شد دستیاران فکری در نساجی همراه او به استقلال بروند، صحبت از رقم 7 میلیارد تومان شد. ارقامی که فکری هیچکدام از آنها را قبول ندارد.

او به ایران ورزشی گفته است: باید تکرار کنم که حق انتقالی که من باید به نساجی بدهم 6 میلیارد نیست. طبق برآوردی که کردم و بند‌های قرارداد را دیدم با پرداخت5/3 میلیارد تومان آزاد می‌شوم و خودم همه آن را پرداخت خواهم کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: