تنبل ترین کدوی آلمان انتخاب شد|فیلم

دانلود ویدیو

رقابت سنگین‌ترین کدو تنبل کشاورزان در آلمان برگزار شد. یک کدو تنبل با وزن ۷۴۵ کیلوگرم به عنوان سنگین‌ترین محصول برگزیده شد