باشگاه‌ های ورزشی

  • ورود به فصل گرما و تغییر تعرفه‌های برق، نیاز به اصلاح الگوی مصرف انرژی را ناگزیر می‌کند. در باشگاه‌های ورزشی عمده انرژی برق در بخش روشنایی، تهویه و دستگاه‌های ورزشی برقی مصرف می‌شود. با بهینه‌سازی مصرف برق در این 3 حوزه، می‌توان هزینه برق این مراکز را به مقدار زیادی کاهش داد.