تصاویر ناراحت کننده از حال وخیم مهران غفوریان| عمل جراحی قلب باز