توپ فوتبال

  • صحبت از محبوبیت فوتبال، درست مانند این است که در روز از بودن خورشید بگوییم. به‌جرات می‌توانیم بگوییم که کمتر کسی تا کنون فوتبال بازی نکرده است. محبوبیت این بازی در حدی است که حتی در زمان نداشتن شرایطی برای بازی در زمین‌های سرباز فوتبال، باز هم در سالن یا هر جای دیگری بازی می‌کنید. اما آیا درباره‌ی تفاوت‌های بازی و تجهیزاتی چون کفش یا خرید توپ فوتبال هم اطلاعاتی دارید؟