جزئیات کامل مرحله دوم فروش بدون قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه