خداحافظی این خانوارها با یارانه معیشتی | واریز یارانه کالابرگ 2