زمان دور جدید قرعه کشی خودرو|طرح فروش خودرو تغییر کرد