زمان قرعه کشی و تعیین تکلیف خریداران خودرو در سامانه یکپارچه