صخره نوردی

  • صخره‌نوردی یک فعالیت پرهیجان و ماجراجویانه است که برای کودکان نیز می‌تواند فواید زیادی داشته باشد. این ورزش نه تنها به کودکان امکان تجربه‌ی تفریحی متفاوت از روزمرگی را می‌دهد، بلکه به ایشان امکان یادگیری مهارت‌های مختلفی را نیز می‌دهد.