طرح جدید فروش خودرو در سامانه یکپارچه|زمان و جزئیات