فوری؛ آغاز پیش فروش بدون محدودیت سایپا | بدون قرعه کشی؛ تحویل فو