ویدئو|رجز خوانی جدید هالک ایرانی؛فورد آمریکایی فرار کرد