یارانه یک میلیونی برای جاماندگان | جاماندگان یارانه بخوانند