به گزارش خانه فوتبال، قاضی غلامرضا منصوری ، بازنشسته ای که از متهمان مهم پرونده اکبر طبری بود، بر اثر سقوط از پنجره اتاق هتل دوک بخارست، که در آنجا اقامت داشت ، جان سپرد. احتمالاً می دهند به قتل رسیده باشد. قاضی منصوری از جمله قضاتی بود که پرونده های زیادی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی را در دست داشت و آنان را با دستورات سنگین قضایی خود به دشواری ها و مصائب فراوان مواجه کرده بود.

 

 

در پرونده طبری گفته شده است که قاضی منصوری ۵۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده بود.

در پرونده طبری، خود او و دیگر متهمان متهم به مبالغ بسیار بیشتری از انواع جرائم مالی اند ، با این حال سمت قضایی قاضی منصوری او را به یکی از مهمترین متهمان پرونده طبری تبدیل کرده بود. حالا سؤال این است که قاضی منصوری چرا و چگونه توانسته آزاد باشد و از ایران بگریزد؟

پرونده طبری آنقدر وسیع است که بی شک مدتهای طولانی پیش از بازداشت او در یک سال پیش(خرداد ۹۸) تحت تحقیق و تعقیب اطلاعاتی و قضایی بوده است. معمولا در این نوع پرونده ها اطلاعات اصلی و اسناد و دلایل و اسامی افراد پیش از بازداشت گردآوری شده و اسامی متهمان پیشاپیش معلوم است. بخشی هم در جریان تحقیق از متهمان به دست می آید.

شاید روابط مجرمانه علیرضا منصوری و طبری از پیش از بازداشت طبری در پرونده مضبوط بوده باشد؛ و ممکن است بعد از بازداشت طبری نام قاضی منصوری لو رفته باشد. در هرحال اگر این هم باشد، حداقل چندین ماه از مشخص شدن نقش متهمانه قاضی منصوری در پرونده طبری می گذرد. اینکه گفته شود از موقعیت منصوری در پرونده طبری تازه خبردار شده اند ، این به معنای نقص در تحقیقات دادگاه طبری و احتمالش نزدیک به صفر است.

حالا سؤالات مهمی مطرح اند که با توجه به نقش مهم قاضی سابق غلامرضا منصوری در اقدامات طبری باید پاسخ داده شوند.

آیا او در جریان پرونده احضار و تفهیم اتهام شده بود یا نه ؟ اگر تفهیم اتهام شده بود ، چه قرارتأمینی برای وی صادر شده بود ؟ وثیقه یا بازداشت ؟

تشخیص قرار مناسب برعهده بازپرس است اما شواهد و قرائن نشان می دهد که اگر قاضی منصوری در این پرونده رسماً تفهیم اتهام شده باشد ، احتمالاً می بایست برای او قرار بازداشت صادر می شد . با این حال پیداست که برای وی قرار بازداشت صادر نشده بود. سخنگوی قوه قضائیه از قاضی منصوری رسماً به عنوان یکی از متهمان پرئنده طبری نام برد . بنابراین باید در مرحله بازپرسی از او قرار مناسب اخذ می شد تا از فرار چنین متهم مهمی جلوگیری شود . خود قاضی منصوری در زمان کار ، به آب خوردن دستور بازداشت برای ساده ترین روزنامه نگاران و فعالان مدنی می داد . حالا چرا باید خود او در یکی از مهمترین پرونده های پیچیده فساد آزاد باشد تا بتواند بگریزد؟

قاضی منصوری کی از ایران گریخته است؟ آیا از مرزهای قانونی رفته است؟ در اینصورت چگونه است که چنین متهم مهمی ممنوع الخروج نشده بود ؟ آیا بصورت غیر قانونی از ایران خارج شده است ؟ او چگونه و با کمک چه کسانی توانسته از ایران بگریزد ؟ چرا از چنین متهم مهمی به درستی و دقت مراقبت نشده است ؟

حالا قاضی منصوری بازنشسته ، از متهمان پرونده اکبر طبری ، با اتهام ۵۰۰ هزار یورویی ، در خارج از ایران بر اثر یک حادثه یا قتل ، جان سپرده است. شاید به سادگی گره از معمای این واقعه گشوده نشود ولی پاسخ به سوال های فوق ، امکان پذیر است. اگر قرار به شفافیت و قبول مسئولیت است، به این پرسشها باید پاسخ داده شود.

مناسب و بلکه درست آن است که قوه قضائیه ، به هرشکل که مناسب می داند در گزارشی دقیقی با پاسخ به پرسش های فوق از موضوع آزاد بودن و فرار منصوری ابهام زدایی کند .

 

منبع:رکنا

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: