به گزارش خانه فوتبال، محمود اسلامیان، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از برگزاری جلسه هیئت رئیسه درباره برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در تاریخ ۲۵ اسفند ماه اظهار داشت: ما منتظر پاسخ فیفا هستیم. خواهش ما از آن‌ها این بوده است که انتخابات را برگزار کنیم، اما اصرار آن‌ها اصلاح اساسنامه و ارسال اساسنامه اصلاح شده به فیفاست.

وی درباره اینکه ارزیابی او از شرایط چیست و اینکه آیا انتخابات برگزار خواهد شد یا نه، گفت: ما به دنبال برگزاری هستیم و این را به صورت مکتوب از فیفا خواسته‌ایم که انتخابات برگزار شود و بعد از آن اصلاحات را از دولت بگیریم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: فیفا مصر است اصلاحاتی که سال گذشته (۲۰۱۹) با حضور در ایران انجام دادند، روی آن‌ها توافق شد و در کمیسیون اجتماعی دولت هم به تصویب رسید، نهایی و به فیفا ارسال شود تا اجازه برگزاری انتخابات را بدهند. ما منتظر هستیم تا به ما در دو سه روز آینده پاسخ نهایی را بدهند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: