به گزارش خانه فوتبال، صبح امروز (شنبه) یکی از رسانه‌ها مدعی شد با توجه به اینکه طبق قانون تجارت و قوانین مدنی کشور امضاء مجاز اوراق، اسناد مالی و تعهدآور فدراسیون فوتبال صرفا برعهده مهدی تاج (رئیس) و علی سلیمانی (خزانه دار) فدراسیون فوتبال است که نام آن‌ها در روزنامه رسمی قید شده است و در غیاب رئیس تنها نایب رئیس اول فدراسیون یعنی علی کفاشیان حق امضاء این اسناد را دارد و امضای حیدر بهاروند پای این اسناد تخلف است مگر اینکه اصلاحات فدراسیون فوتبال به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام شده باشد.

علی سلیمانی خزانه دار فدراسیون فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: ما تمام تغییراتی که در فدراسیون رخ داده را به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها رسانده ایم و به همین دلیل اکنون حیدر بهاروند به عنوان سرپرست فدراسیون حق امضای اسناد مالی و اوراق تعهدآور را دارد. اگر ما این تغییرات را به ثبت شرکت‌ها اعلام نکرده بودیم، بانک اسناد ما را قبول نمی‌کرد.

او افزود: ما ضمن اعلام تغییرات مدیریتی فدراسیون، صورت جلسه هیئت رئیسه را هم به اداره ثبت شرکت‌ها برده ایم و کار‌های قانونی لازم را انجام داده ایم تا بتوانیم فعالیت‌های مالی فدراسیون را پیگیری کنیم. در بانک مرکزی حساب داریم. تمام مدارک ما به شکل قانونی و کامل از سوی وزارت ورزش برای این بانک ارسال، رویت و پس از تصمیم گیری، تغییرات لازم اعمال شده است.

خزانه دار فدراسیون تصریح کرد: تغییرات لازم در حساب اصلی ما در بانک مرکزی اعمال شده و اکنون بهاروند مشکلی برای امضای اسناد مالی ندارد. ضمن اینکه اساسنامه ما در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و با توجه به همین اساسنامه و اعلام تغییرات به اداره ثبت شرکت ها، حیدر بهاروند مجاز به امضاء است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: