پس از اینکه امباپه در مهمانی با «کیم کارداشیان نفرین شده» دیده شد، هواداران از اتفاق بدی که شاید برای امباپه بیافتد…

بیشتر