فیلم جدیدی از رونالدو در اینستاگرام منتشر شده است که باعث شوک و تعجب همه مردم جهان شد.

بیشتر