کریستیانو رونالدو از مرز ۱۰۰ گل ملی هم گذشت و حالا در پی رسیدن به رکورد علی دایی است.

بیشتر