دهان شویه می تواند در لایه بیرونی ویروس کرونا اختلال به وجود بیاورد و یا به آن آسیب بزند. این در مورد سایر ویروس هایی که غشای چربی دارند نیز صادق است. به این ترتیب احتمال انتقال ویروس کاهش می یابد.

کرونا

اکنون تحقیقات جدید در دانشگاه ولز نشان می دهد که ویروس کرونا در 30 ثانیه با کمک دهانشویه از بین می رود.

این تحقیق ، به نظر امیدوار کننده می رسد اما به هرحال به معنای توقف گسترش کووید 19 نیست. احتمال ابتلا یا انتقال ویروس کاهش پیدا می کند و این فقط یک احتمال است.

به هر حال هر ماه تحقیقات جدیدی در رابطه با دهانشویه انجام می شود و نتایج آن نشان می دهد که استفاده از آن می تواند سودمند باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: