سیدجلال حسینی در ترکیب ثابت پرسپولیس برای دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا با اولسان حضور داشت. او شسصت و یکمین بازی خود را در لیگ قهرمانان انجام داد. در واقع سیدجلال حالا به با سابقه ترین بازیکن ایرانی لیگ قهرمانان آسیا شده است.

به همین دلیل توئیتر صفحه رسمی لیگ قهرمانان در تمجید از کاپیتان پرسپولیس نوشت:

سید جلال حسینی بیش از سایر بازیکنان ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا بازی کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: