علی دایی درباره شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار نظر کرد.​علی دایی در خصوص اینکه آیا قصد دارد در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کند یا خیر، اظهارکرد: از طرف بزرگان فوتبال آسیا در خارج از ایران و همچنین بزرگان فوتبال در داخل ایران با من صحبت شد که در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنم و برنامه‌های خود را هم به فدراسیون بدهم.
علی دایی:هرگز حاضر به حضور در چنین انتخاباتی نیستم و به هیچ عنوان قبول نمی‌کنم که در انتخابات شرکت کنم. علی دایی اضافه کرد:من به درد ریاست فدراسیون فوتبال نمی‌خورم.علی دایی نکته جالبی هم درباره فوتبال ایران گفت:
تا همین امروز نمی‌دانستم ساختمان فدراسیون فوتبال به مزایده گذاشته است. برای فوتبالی که ساختمان فدراسیونش به راحتی به مزایده گذاشته می‌شود، باید گریه کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: