وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۶ دی ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد قانون محاسبات عمومی کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با واگذاری مالکیت مجموعه ورزشی زنده‌‌یاد ناصر حجازی (دو پلاک ثبتی، هریک به مساحت ۱۰ هزار مترمربع) واقع در تهران، از وزارت ورزش و جوانان به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال موافقت کردند.

براساس این تصمیم، مجموعه‌ یادشده توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت‌ مذکور به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی، سرمایه آن شرکت‌ معادل قیمت مذکور افزایش می‌یابد.

همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک‌ ثبتی مورد اشاره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، اقدام و سند یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال می نماید.

علاوه بر این در صورتی که ظرف حداکثر یک سال آینده، سهام شرکت‌ مذکور در بورس عرضه نشود، این تصویب‌نامه خود به خود، ملغی و شرکت‌ یادشده مکلف می شود بدون دریافت هرگونه وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، ملک موضوع این تصویب ‌نامه را به وزارت ورزش و جوانان مسترد نماید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: