پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

زیدان در این خصوص گفت: هرچه قوی تر باشید، انتقادات بیشتری از شما خواهد شد. برای همه بازیکنان، حتی اگر خوب بازی کرده باشند، همیشه انتقاداتی وجود خواهد داشت. وقتی حرکت خوبی انجام دهد، چیزهای فوق العاده ای هم در مورد ام باپه گفته خواهد شد، اما به هر اتفاق بدی هم اشاره خواهد شد. اینجا ما به آن عادت کرده ایم.

کیلیان ام باپه یکی از اهداف تابستانی رئال مادرید محسوب می شود و طی سال های اخیر همواره شایعات انتقال او به مادرید وجود داشته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: