پایگاه خبری خانه فوتبال:

سربازی حرفه‌ایی چند وقتی است که شایعه شده است.آیا جوانان می توانند دوران سربازی خود را بخرند. سربازی دوران خاصی در عنفوان جوانی است. در بعضی کشور ها سربازی حرفه‌ایی است.سربازی در جاهایی از دنیا حتی شغل محسوب می شود.

جدیدترین تصمیم سربازی در ایران

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه بحث حرفه‌ای شدن سربازی امکان پذیر نیست،گفت:ستاد کل مخالف جدی فروش سربازی است.
امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح به واکنش ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص سربازی حرفه‌ای و تغییر در شیوه سربازی اشاره و اظهارکرد: بحث حرفه‌ای شدن سربازی امکان‌پذیر نیست و ستاد کل با فروش سربازی به طور جد مخالف است.
رئیس‌ اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: جوانان عزیز منتظر این بحث‌ها باقی نمانند و بدانند که خدمت سربازی به قوت خود ادامه دارد؛ غایبین وظیفه نیز در نخستین فرصت برای انجام خدمت وظیفه خود را معرفی کنند.
گفتنی است در روزهای اخیر بحث حرفه‌ای شدن و تغییر در مدل سربازی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود که سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح امروز در نشست خبری خود به تمامی این حرف و حدیث‌ها پایان داد و اعلام کرد که خدمت سربازی به قوت خود ادامه خواهد داشت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: