پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

کنعانی زادگان مدعی بود که مرتکب خطای پنالتی نشده وبه شدت به داور اعتراض می‌کرد اما کریم باقری با او برخورد تندی داشت و در نهایت با ضربه ای که به مدافع ملی‌پوش پرسپولیس زد ،او را آرام کرد. هرچند که تصاویر تلویزیونی نشان می‌داد اعتراض کنعانی زادگان به تصمیم داور درست بوده است. این مدافع در مصاحبه‌هایی که کرد هم احترام باقری را نگه داشت اما شنیدیم بعد از آن اتفاق رابطه سردی بین دو نفر وجود دارد و حتی گفته می‌شود یحیی گل‌محمدی هم کمی از دست باقری دلخور است و عقیده دارد او در تنبیه کنعانی زادگان زیاده روی کرده است.

باقری البته سابقه برخورد‌های این چنینی را دارد و یکبار چنان فریادی بر سر پیام صادقیان کشید که در نهایت این بازیکن خطای ماندن در پرسپولیس را به لقایش بخشید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: