پایگاه خبری خانه فوتبال:

علیرضا امامی فر در تاریخ ۱۷ فروردین از سوی شهاب عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس مرکز ملی فوتبال انتخاب شد.

امامی فر بعد از دریافت این حکم در این مرکز مشغول به کار شد اما هنوز مدت زیادی از حضورش در این بخش نگذشته که از سمتش استعفا کرده و البته فدراسیون هم خواسته او را قبول نکرده است. تماس ها با امامی فر برای بازگشت به کارش تا اینجا نتیجه ای نداشته است.

وی در استعفای خود مسائل خانوادگی را مطرح کرده است اما پیگیری ها نشان می دهد که ماجرا فقط مسائل خانوادگی نیست و ظاهرا بخشی از این استعفا به نحوه فعالیت و سوتفاهم در تعریف وظایف امامی فر برمی گردد.

به طور کلی وظایف مرکز ملی فوتبال کارهای اجرایی مربوط به مسائل زمین تمرین و ... است اما ظاهرا امامی فر تصور دیگری داشته است. البته در زمینه استعفای او نه فدراسیون فوتبال واکنش رسمی داشته و نه خودش اظهار نظر رسمی کرده است.

حالا باید دید عزیزی خادم در ادامه کار برای این سمت چه تصمیمی دارد و تا چه زمانی قرار است منتظر بازگشت امامی فر به کارش باشد.

منبع: فارس