پایگاه خبری خانه فوتبال:

مرد تبریزی بر اثر تصادف خونین به کام مرگ فرو رفت.
تصادف خونین داخل تونل شیبلی تبریز ظهر چهارشنبه رخ داد که عدم توجه به جلو سواری پژو ناشی از خستگی و خواب آلودگی علت تصادف بوده است.

تصادف

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: