پایگاه خبری خانه فوتبال:

جوان 21 ساله رشتی که اقدام به خودکشی کرده بود و خود را از طبقه پنجم آپارتمان نیم ساز پرتاب کرده بود فوت کرد.

به گزارش رکنا رشت، اقدام تلخ جوان ۲۱ ساله برای پرتاب خود از طبقه پنجم آپارتمان در حال ساخت به ساعت ۱۷:۵۰ روز ۲۳ تیر ۱۴۰۰ به مرکز کنترل ۱۲۵ آتش نشانی رشت اطلاع داده شد بود.

به دلیل شدت آسیب وارده فوت کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: