پایگاه خبری خانه فوتبال:

مهاجم مدنظر سرمربی پرسپولیس وارد دفتر این باشگاه شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهاجم فصل گذشته آلومینیوم اراک دقیاقی پیش برای مذاکره با مدیران باشگاه پرسپولیس وارد دفتر این باشگاه شد.
حامد پاکدل که جزو گزینه های یحیی گل محمدی برای تقویت خط حمله پرسپولیس است، عصر امروز همراه با مدیر برنامه های خود برای مذاکره با مدیران پرسپولیس وارد دفتر این باشگاه شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: