پایگاه خبری خانه فوتبال:

خبرهای دریافتی از باشگاه پرسپولیس حاکی از آن است در صورت انتخاب مجید صدری به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس که بسیار محتمل به نظر می رسد، او قرار است برنامه های نیمه تمام سمیعی را دنبال کرده و آن ها را به سرانجام برساند.

پرداخت بدهی های خارجی و داخلی و پیگیری برگزاری مزایده و انتخاب اسپانسر و حامی مالی جدید باشگاه پرسپولیس، از مهم ترین برنامه های صدری در صورت سرپرستی در باشگاه پرسپولیس محسوب می شود.

باید دید در نهایت عنوان سرپرستی پرسپولیس به مجید صدری خواهد رسید یا نه؟

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: