پایگاه خبری خانه فوتبال:

یارانه معیشتی ​بخاطرمحدودیت‌هایی کرونایی اعمال شد. یارانه معیشتی به مشاغل آزاد داده می شود. یارانه معیشتی به خانوارهای فاقد درآمد ثابت پرداخت می شود. یارانه معیشتی کمک جدیدی است که بار دیگر دولت تصمیم گرفت با آن برای بخشی از خانوارها در نظر گرفته شود.

سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی: حذف یارانه معیشتی سوخت تاثیر بالایی در بودجه دارد و به احتمال بسیار زیاد مجلس موافق اجرای آن است

درحال حاضر اصلا نه در دولت و نه در مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش بنزین نداریم.

طرح حذف یارانه بنزین برای اجرایی شدن عدالت اجتماعی است.

اگر افزایشی برای بنزین در نظر گرفته شود حتما توسط دولت به مجلس ارجاع می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: