پایگاه خبری خانه فوتبال:

درحالی که چند روزی از پایان دوران آموزشی سربازی ابراهیم شکوری می گذرد اما هنوز باشگاه پرسپولیس و مجید صدری تماسی با او برای بازگشت به کار نداشته اند.

همان طور که پیش تر در طرفداری نوشتیم اگرچه صدری در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد شکوری پس از پایان خدمت می تواند به کارش در باشگاه ادامه دهد اما دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال و همین طور مدیراجرایی و سخنگوی سابق باشگاه پرسپولیس با چنین دعوت هایی راهی باشگاه نمی شود و باید از صدری تماس مستقیم برای حضور در باشگاه و برگزاری یک نشست دریافت کند. تماسی که تاکنون برقرار نشده و نشان می دهد صدری نیز تمایلی به ادامه همکاری با شکوری به عنوان مدیراجرایی و سخنگو ندارد.

از این رو به نظر می رسد باید شاهد خداحافظی و پایان همکاری ابراهیم شکوری با باشگاه پرسپولیس باشیم. آن هم در حالی که هنوز مشخص نیست صدری نیز قرار است تا چه زمانی به عنوان سرپرست به کار خود ادامه دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: