پایگاه خبری خانه فوتبال:

بورس تهران امروز برای دومین روز متوالی شاهد ریزش حداکثری بود و بسیاری از نمادهای کوچک و بزرگ بازار امروز شاهد کاهش قیمت بودند.

شاخص کل بازار سهام با افت 1.5 درصدی به زیر مرز 1.4 میلیون واحدی رسید.

قیمت سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 186 هزار تومان دیگر کاهش پیدا کرد و به 12 میلیون و 882 هزار و 614 تومان رسید. ارزش 60 درصد سهام قابل فروش این سبد 7 میلیون و 729 هزار و 568 تومان است.

ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز نزدیک به 350 هزار تومان کاهش پیدا کرد و به 24 میلیون و 219 هزار و 314 تومان رسید. ارزش 60 درصد آزاد شده این سبد 14 میلیون و 531 هزار و 600 تومان است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: