پایگاه خبری خانه فوتبال:

دست درازی جنسی به دختر چوان در ترکیه رخ داد.دختر جوان از لیدر تور به اتهام دست درازی جنسی شکایت کرد.متهم به دست درازی جنسی در تهران بازداشت شد.رسیدگی به دست درازی جنسی در دادگاه آغاز شد.متهم اتهام دست درازی جنسی را رد کرد.
​به گزارش اختصاصی خبرنگار کنا، چند روز قبل دختر جوان به نام آتوسا با مراجعه به پلیس شکایت خود را از یک مرد جوان به نام میلاد به اتهام دست درازی جنسی به ثبت رساند.آتوسا در شکایت خود گفت:«هفته قبل به ترکیه سفر کرده بودم.در توری که با آن به سفر رفته بودم پسر جوانی بود که ادعا می کرد تور لیدر است و می گفت چون زبان ترکی را به خوبی بلد است موقع تفریح و گردش می تواند به ما کمک کند.به همین بهانه چند بار سر صحبت را باز کرد.تا اینکه یک شب در هتل ترکیه ار فرصت سواستفاده کرد و وقتی من را تنها یافت به من دست درازی کرد.»

با ثبت شکایت دختر جوان، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری میلاد آغاز شد.
روز گذشته ماموران پلیس موفق به شناسایی و دستگیری میلاد شده و بعد از دستگیری متهم برای تحقیقات اولیه به شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافت.
در حالی که او در تحقیقات اولیه منکر اتهام انتسابی بود، رسیدگی به پرونده ادامه دارد و متهم به زودی پای میز محاکمه خواهد رفت. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: