پایگاه خبری خانه فوتبال:

غیبت مجتبی حسینی سرمربی پیکان در نشست خبری اخیر شائبه هایی را در مورد او ایجاد کرده است اما به نظر می رسد کسالت او  سرماخوردگی  ساده است و خوشبختانه تست کرونای او نیز منفی اعلام شده تا دوست قدیمی  گل محمدی  امروز مشکلی برای همراهی تیمش برابر  پرسپولیس  نداشته باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: