پایگاه خبری خانه فوتبال:

نشست خبری سرمربی مس رفسنجان توسط خبرنگاران تحریم شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، خبرنگاران بعد از بازی فجر سپاسی و مس رفسنجان حاضر نشدند در نشست خبری محمد ربیعی حاضر شوند. ربیعی به دلیل اینکه در نشست خبری قبل از بازی حاضر نشده بود باعث ناراحتی خبرنگاران شیرازی شده بود و به همین دلیل حاضر نشدند در نشست خبری بعد از بازی حاضر شوند.

ربیعی البته به خبرنگاران گفت من تمایل داشتم به نشست بیایم اما فرصت نشد.


 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: