پایگاه خبری خانه فوتبال:

همسر مهدی قایدی ستاره معصومی نام دارد. همسر مهدی قایدی از او بزرگتر است. همسر مهدی قایدی همیشه در حال فخرفروشی در اینستاگرام است. به تازگی تولد همسر مهدی قایدی بوده است. همسر مهدی قایدی به برادر شوهرش تکیه سنگینی انداخت که در فیلم مشاهده می کنید.

همسر مهدی قائدی در دبی به سر می برد . مهدی قائدی در الشباب امارات فوتبال بازی می کند و با خانواده در دبی به سر می برد. اووکه بردارش را نیز با خودش به دبی برده است تا فوتبال خود را از پایه شروع کند . همسر قائدی برای تولد برادر شوهرش یک استوری منتشر کرد . در این استوری او ابوالفضل قائدی را کله پوک خطاب کرد که باعث واکنش کاربران شد . در ادامه استوری ستاره معصومی را می بینید .

همسر مهدی قایدی در استوری با حرف زشت برادر شوهرش را با خاک یکسان کرد +فیلم12

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: