پایگاه خبری خانه فوتبال:

فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) قول داده در صورت برگزاری جام جهانی هر دو سال جیب فدراسیون های اعضا را پر پول کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) با حمایت جانی اینفانتینو رئیس خود به دنبال اجرایی کردن پروژه بزرگ برگزاری جام جهانی هر دو سال به جای هر 4 سال است.
این پروژه عظیم فیفا موافقان زیادی دارد البته در مقابل مخالفان سرشناس تر و بانفوذتری دارد. یوفا مخالف اصلی برگزاری جام جهانی هر 2 سال است.

اما در مقابل کنفدراسیون فوتبال آسیا و کنفدراسیون فوتبال آفریقا از حامیان سرسخت برگزاری این فرمت جدید جام جهانی هستند. فدراسیون فوتبال کشورمان نیز حامی برگزاری جام جهانی هر 2 سال است.

KRmI2D18Jibz

در همین رابطه فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) متعهد شده در صورت برگزاری جام جهانی هر 2 سال به جای هر 4 سال، 19 میلیون دلار به هر فدراسیون(211 عضوش) بابت درآمد اضافی هر 4 سال پرداخت می کند.

بدین ترتیب در صورت برگزاری جام جهانی هر 2 سال فدراسیون فوتبال کشورمان به عنوان یکی از اعضای فیفا پاداشی 19 میلیون دلار به درآمدهایش اضافه خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: