پایگاه خبری خانه فوتبال:

کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای سازی باشگاه ها فردا برای بررسی نامه ارسالی کنفدراسیون فوتبال آسیا جلسه اضطراری دارد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در پی نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال بابت نقص مدارک سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و گل گهر، سرخابی ها در آستانه حذف از آسیا و سه باشگاه در آستانه ابطال مجوز حرفه ای قرار دارند.
AFC فرصت 5 روزه ای به سه باشگاه داده تا در ارائه مدارک خود برای برطرف کردن نقص مدارک اقدام کنند. موضوعی که حداقل در مورد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ناممکن به نظر می رسد.

پرداخت مطالبات طلبکاران، مشخص شدن ورزشگاه اختصاصی و ایراداتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه آزادی گرفته و همچنین از همه مهمتر نامشخص بودن وضعیت مالکیتی دو باشگاه سرخابی از مواردی است که برطرف شدن هر یک از آنها ظرف 5 روز کار دشواری می آید.

با این حال فردا کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای با حضور مدیران دو باشگاه و مسئولان فدراسیون جلسه اضطراری دارد تا به بررسی راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط بپردازند. باید دید مسئولان رابط با کنفدراسیون آسیا می توانند با ارائه برخی مدارک آنها را برای عدم اطبلا مجوز حرفه ای سه باشگاه قانع کنند یا خیر. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: