پایگاه خبری خانه فوتبال:

در حالی که کمال کامیابی نیا در سال های  گذشته بارها به خاطر مصدومیت هایی تکراری از این ناحیه مجبور شد در نهایت برای رهایی از این مشکل کتف آسیب دیده اش را به تیغ جراحان بسپارد، علی شجاعی دیگر پرسپولیسی است که فصل قبل با مشکل مشابه کمال روبرو شد و در نهایت پس از عمل جراحی موفق شد بازگشت موفقی را به میادین داشته باشد.

این در شرایطی است که در بازی پرسپولیس برابر ذوب آهن مشکل ناحیه کتف برای محمد شریفی او را تبدیل به سومین قربانی پرسپولیس  در مصدومیت از ناحیه کتف کرده که البته در آخرین  وضعیت او برای رفع این مشکل  اعلام شده است نیازی به جراحی ندارد. با این وجود و با  توجه به تکرار این مشکل برای شریفی می توان کتف پرسپولیسی ها در سال های اخیر با مشکل سندورم کتف بی قرار روبرو شده اند!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: