پایگاه خبری خانه فوتبال:

ویدیویی از تصادف شدید بعد از کورس جنون‌آمیز با ماکسیما وسط اتوبان را ببینید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: