پایگاه خبری خانه فوتبال:

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمام پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد باید به صورت ماهانه پرداخت شود و بساط حقوق های چند ماه یکبار به طور کامل جمع خواهد شد.

قالیباف در توییتی در این باره نوشت: « با تصویب مجلس در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۱ کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به صورت ماهانه پرداخت شود و بساط حقوق‌های چند ماه یک بار که فشارهای غیر قابل تحمل معیشتی برای بر گروه‌هایی از مردم وارد می‌کند به طور کامل جمع خواهد شد.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: