پایگاه خبری خانه فوتبال:

جان مینا، کلانتر اورنج کانتی گفت، بازرسان کلانتر مشخص خواهند کرد که آیا این حادثه تصادفی بوده یا عمدی، و از تحقیقات اولیه، “به نظر می رسد این یک تراژدی وحشتناک باشد.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید: