پایگاه خبری خانه فوتبال:

رییس جمهوری آمریکا از اردوگاه آوارگان جنگی اوکراینی در لهستان بازدید کرد.

Hk0AOMUTx7gW

جو بایدن رییس جمهوری آمریکا از اردوگاه آوارگان جنگی اوکراینی در لهستان بازدید کرد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: