پایگاه خبری خانه فوتبال:

یارانه  /  یارانه از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد پرداخت می شود. یارانه قرار بود به دهک های پایین جامعه پرداخت می شود. یارانه هر ماه به حساب سرپرستان خانواده واریز می شود. یارانه مبلغ چندانی ندارد

اعضای شورای شهر تهران استفساریه شهردار تهران در خصوص مصوبه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان و نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را بررسی کردند.

اعضای شورای شهر تهران استفساریه شهردار تهران در خصوص مصوبه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان و نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را بررسی کردند. میثم مظفر عضو کمیسیون بودجه در این رابطه گفت: یک کمیته مشترک برای پاسخ به این استفساریه توسط کمیسیون حمل ونقل و حقوقی تشکیل شده و جمع‌بندی نهایی ما پاسخ به سه سوال بود.

او با بیان اینکه مصوبه نظام یک پارچه بلیط با دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات به سالمندان مغایرت ندارد، گفت: همچنین افزایش سقف اعتبار کارت بلیط سالمندان از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان تایید شد و ارائه خدمات به سالمندان از طریق سیستم یکپارچه بلیط الکترونیک خواهد بود.

به گزارش ایسنا، شفیعی معاون حمل و نقل نیز با بیان این که افزایشی سقف اعتبار کارت بلیط سالمندان از ۱۵۰ به ۲۰۰ هزارتومان خبر خوبی برای این افراد است، گفت: اما این اقدام بار مالی دارد و ما در متمم این بار مالی را لحاظ خواهیم کرد.

اعضای شورای شهر بررسی استفساریه شهردار تهران در خصوص مصوبه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان و نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را با اتفاق آراء به تصویب رساندند.

منبع: ایسنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: