پایگاه خبری خانه فوتبال:

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: این فدراسیون در مقطع فعلی بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی خصوصا بین اعضای هیات رئیسه نیاز دارد.
طهمورث حیدری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درباره شرایط فعلی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: فدراسیون فوتبال شرایط حساسی را سپری می کند و لازم است در این موقعیت برای حفاظت از منافع ملی کشور و خصوصا تیم ملی، همه اعضای محترم هیات رئیسه با یکدیگر اتحاد داشته باشیم. در مقطع فعلی بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همدلی خصوصا بین اعضای هیات رئیسه نیاز داریم.
وی ادامه داد: هر عضوی از هیات رئیسه باید تمام همت خود را در جهت مسئولیتی که دارد بکار گیرد. من سعی کرده ام در امور استانهای فدراسیون که مسئولیت دارم، انرژی گذاشته و امورات را به نحو احسن انجام دهم و خوشبختانه هیچ کاری از امور استانها به تعویق نیفتاده است. سعی کردیم در روند آن کم کاری نکنیم. مجامع استانی هم با هماهنگی سرپرست محترم فدراسیون در حال انجام است.

عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: بین اعضای هیات رئیسه  اختلاف نظر  وجود دارد اما این اختلافات باید درون خانواده حل شوند. موضوعات و مسائل جلسات هیات رئیسه با درایت تمام باید انجام شود.

حیدری در خصوص موضوع تغییر دبیرکل فدراسیون گفت: در این خصوص مذاکراتی توسط بعضی اعضای هیات رئیسه صورت گرفت اما بر اساس ماده 67 اساسنامه، دبیرکل با پیشنهاد رئیس و موافقت اعضای هیات رئیسه منصوب می شود و در این مدت از جانب ماجدی، سرپرست فدراسیون پیشنهادی برای تغییر دبیرکل مطرح نشده است.

وی ادامه داد: ممکن است برخی از دوستان هم انتقاداتی به عملکرد دبیر کل داشته باشند که این موضوعات کاملا طبیعی است اما همانطور که گفتم با توجه به اینکه از منظر قانون این مسئله باید از طرف سرپرست فدراسیون مطرح و پیشنهاد شود  این موضوع تاکنون در دستور جلسه هیات رئیسه قرار نگرفته است.

رئیس کمیته امور استانهای فدراسیون در پایان گفت: با احترام و ارزشی که برای کلیه اعضای محترم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال قائل هستم، امیدوارم در ادامه راه با وجود اختلاف سلیقه همه اعضا در کنار هم متحد و همراه باشند و اجازه ندهند شکافی در هیات رئیسه ایجاد شود چرا که این شرایط به زیان فوتبال ، فدراسیون و تیم ملی است و در واقع منافات با منافع ملی کشور دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: