پایگاه خبری خانه فوتبال:

قیمت گوشت امروز اعلام شد. قیمت گوشت در نوسان است. قیمت گوشت به دلیل آزاد سازی صادرات رو به گرانی رفت. قیمت گوشت باعث کاهش خرید آن شد. جزئیات قیمت گوشت امروز را در ادامه بخوانیم.

قیمت گوشت

قیمت گوشت امروز 30 خرداد

بر اساس مشاهدات میدانی از قیمت گوشت قرمز در مغازه‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو ران گوساله ۲۰۰ تا ۲۱۵ هزار تومان، قلوگاه گوسفندی ۱۴۰ هزار تومان، ران گوسفندی ۱۸۰ هزار تومان، گردن و سردست گوسفندی ۱۵۵ هزار تومان و شقه گوسفندی ۱۵۵ هزار تومان است.

گفتنی است قیمت‌های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.

قیمت هفته گذشته خرده فروشی گوشت قرمز برای هر کیلو شقه گوسفندی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، سردست و گردن گوسفندی ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان، ران گوسفندی بیش از ۲۰۰ هزار تومان، قلوه‌گاه گوسفندی ۱۴۰ و ران گوساله  ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: