پایگاه خبری خانه فوتبال:

قیمت مرغ امروز اعلام شد. قیمت مرغ رو به گرانی رفت. قیمت مرغ پس از افزایش تقاضا دوباره گران شد. قیمت مرغ به دلیل گرانی نهاده های دامی افزایش یافت. قیمت مرغ در نوسان است.

قیمت مرغ

قیمت مرغ امروز 6 تیر

این در حالیست که حدود یک هفته پیش قیمت آن در بازه ۴۶ تا ۴۸ هزار تومان بود. افزایش قیمت مرغ باعث می شود تا این فراورده گوشتی به تدریج از سفره مردم غیب شود.

گفتنی است در شرایطی که کاهش چندتومان قیمت مرغ در بازار با هیاهو و تبلیغات فراوان مسئولان دولتی و رسانه های وابسته به دولت می شود، افزایش ۷۵۰۰تومانی در یک روز با سکوت کامل روبرو شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: