پایگاه خبری خانه فوتبال:

کارشناس حقوقی فوتبال توضیحاتی درمورد شائبه رد صلاحیت احتمالی سه نامزد انتخاباتی فدراسیون ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، ساعاتی پس از پایان فرصت ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال و در شرایطی که مهدی تاج، عزیز‌الله محمدی، امیررضا واعظ آشتیانی، میرشاد ماجدی، محمد آخوندی و علیرضا اسدی برای تصدی پست ریاست این فدراسیون ثبت نام کرده بودند، شایعه‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر شد که صلاحیت اسدی، واعظ و آخوندی به دلیل پر نشدن فرم های لازم و نقص مدارک تایید نشده است.
در همین باره امیر ساعد وکیل در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی  و درمورد مطرح شدن بحث تایید صلاحیت نشدن امیر رضا واعظ آشتیانی، محمد آخوندی و علیرضا اسدی برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال به صرف نقص مدارک، اظهار داشت: علی رغم حاشیه سازی هایی که در بحبوحه ثبت نام نامزدها در فدراسیون فوتبال ایجاد شد، صرف نقص مدارک تعدادی از کاندیداهایی که در واپسین ساعات 20 تیر 1401 وارد فدراسیون شدند تا مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند هرگز مانع از امکان شرکت آنها در انتخابات نخواهد شد.

وی افزود: بموجب ماده 12 مقررات انتخاباتی فدراسیون، ظرف سه روز پس از پایان مهلت ثبت نام، دبیرکل فدراسیون باید همه مدارک ثبت نام نامزدها را در اختیار کمیته بدوی انتخاباتی قرار دهد و این کمیته هم تا هفت روز باید به هر یک از نامزدهایی که در مدارکشان نقصی هست اطلاع دهد. نامزد مزبور تا سه روز اداری فرصت دارد از مدارک خود رفع نقص کند. در نهایت، 21 روز بعد از مهلت ثبت نام، کمیته بدوی در مورد صلاحیت نامزدها اعلام رأی خواهد کرد. بنابراین در حال حاضر منعی برای آقایان آخوندی، واعظ آشتیانی و اسدی وجود ندارد که همچنان خود را بعنوان کاندیدای این دوره از انتخابات بدانند. 

کارشناس حقوقی ورزش تاکید کرد: البته به لحاظ شکلی باید تأکید داشت که این افراد تا قبل از ساعت 16 در روز بیستم تیر هم وارد سامانه ثبت نام شده، فرم های مربوطه را تکمیل کرده و برای تحویل رونوشت اوراق و مدارک خود به فدراسیون مراجعه کرده بوده اند اما بدلیل بسته شدن پنجره سامانه ثبت نام، امکان بارگذاری تأییدیه های پنج عضو مجمع برای ثبت نام کاندیدای ریاست مورد نیاز فراهم نشده که علی القاعده چون این کاندیداها تا قبل از پایان ساعت ثبت نام در در داخل فدراسیون حضور داشته اند باید خدمات لازم از طریق سامانه برای تکمیل مدارک در اختیار نامزدها قرار می گرفت. بسته شدن سامانه ثبت نام به دستور دبیرکل فدراسیون، در مورد این افراد، اقدامی بدون فایده عملی بوده است که منجر به ممانعت از تکمیل ثبت نام در آن مقطع و اطاله روند ثبت نام شده است. 

وکیل تصریح کرد: جای تأسف است در حالی که هنوز رسماً اسامی نامزدهای ریاست و هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام نشده است، برخی دست به دامان استدلال های من درآوردی شده اند تا شاید بتوانند اعتبار انتخابات در فدراسیون فوتبال را زیر سئوال ببرند. این افراد به استناد ماده 12 مقررات انتخاباتی فدراسیون که درخواست نامزدی باید برای هر یک از پست های هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال تا 50 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی ارایه شود، اینچنین تفسیر کرده اند که چون انتخابات قرار است 8 شهریور 1401 برگزار شود برای رعایت فاصله 50 روز، مهلت ثبت نام را باید تا 19 تیر 1401 دانست و بنابراین همه کسانی که در 20 تیر 1401 ثبت نام کرده اند، چون خارج از مهلت بوده، حق نامزدی در انتخابات را ندارند.   

وی ادامه داد:‌ اولاً باید تأکید کنم که وقتی مقام مجری انتخابات به صراحت اعلام می کند بین 14 تا 20 تیرماه مهلت ثبت نام کاندیداهاست، اراده صریح مجری انتخابات بیان شده و دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی ماند چون ابهامی نیست. ثانیاً کمیته بدوی انتخاباتی فدراسیون فوتبال بر اساس ماده 5 مقررات انتخاباتی، مسئول ساماندهی، اجرا و نظارت بر انتخابات است و چنانچه 20 تیر خارج از مهلت ثبت نام بوده، این کمیته صلاحیت داشته که اعلام کند و این اتفاق نیافتاده است.

کارشناس حقوقی فوتبال اضافه کرد:‌ ثالثاً درست است که هم بند پنجم ماده 33 اساسنامه فدراسیون و هم بند الف ماده 12 مقررات انتخاباتی، اشاره دارند که درخواست کتبی نامزدها 50 روز قبل از مجمع عمومی باید ارایه شود اما اشتباه محاسباتی یک روزه و مثلاً برگزاری انتخابات در هشتم شهریور بجای نهم شهریور چون خللی به بنیان اراده ذینفع ها وارد نمی کند و موجب برخورد تبعیض آمیز بین کاندیداها نمی شود، قطعاً آسیبی به اعتبار انتخابات وارد نخواهد کرد. ضمن اینکه بنا به سیره نبوی، مطابق حدیث رفع، خطا بار تکلیف را از دوش انسان بر می دارد.

وکیل افزود: رابعاً چون بر اساس مواد اساسنامه و مقررات انتخاباتی گفته شده که ثبت نام نامزدها باید تا 50 روز قبل از برگزاری مجمع انتخاباتی باشد، به استناد اصول فقهی که یکی از روش های عملی تفسیر در مقررات و قراردادهاست، مطابق دیدگاه مشهور فقها، غایت داخل در مغیا نیست پس لازم نیست خود روز پنجاهم از تاریخ پایان مهلت ثبت نام تا تاریخ برگزاری انتخابات محاسبه شود. ضمن اینکه بر اساس قراین خارجی و رویه عملی هم می توان به این موضوع رسید که عدم رعایت فاصله زمانی 50 روزه با یک روز تفاوت، به اساس اعتبار انتخابات صدمه نمی زند. 

وی خاطرنشان کرد:‌ توصیه می کنم نامزدهای انتخابات فدراسیون بجای متوسل شدن به روش های غیر اخلاق مدار و تحریف اصول حقوقی و ایجاد بدعت در روند اجرای مقررات اساسنامه فدراسیون، رقابت سالم انتخاباتی را تمرین کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: